Участие в дарителска кампания "Хранителна банка"

Във връзка с наближаващия християнски празник  "Великден",  учениците от СУ  "Св. Климент Охридски" за пореден път взеха участие в дарителската  кампания "Хранителна банка", организирана от Областния съвет на БЧК - гр. Враца с партньорството на РИ на МОМН.

Кампанията за даряване на хранителни продукти за подпомагане на нуждаещите се  стартира от 19.03 до 02.04. 2012 г.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"