Литературно състезание на тема: Какво знаем за творчеството на Иван Вазов

На 20 февруари 2012 год. се проведе литературно състезание между 7а и 7б класове под ръководството на г-жа Камала Петкова, учител по БЕЛ. То се състоеше от 4 етапа: конкурс за рисунка, илюстрираща Вазово произведение, викторина, изпълнение на песни по Вазови текстове и декламация. Отборен победител стана 7б клас с 94 точки.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"