Второ място в областна ученическа викторина "Да запазим децата на пътя"

Достойно представяне и второ място за отбора на СУ "Св. Климент Охридски" в областна ученическа викторина "Да запазим децата на пътя".

Състезанието се проведе на 28 април 2011 г. в  гр. Криводол. Състезанието включваше тест, обхващащ въпроси от познавателните структури, залегнали в учебните програми за 5-8 клас, викторина, пъзели, устройство и техническа изправност на велосипеда и тест, свързан с указване на първа долекарска помощ.

Състав на отбора:

Ивайло Ивилиянов Петров - 5 клас
Коста Симеонов Герасимов - 6 клас
Георги Мирославов Цолов - 7 клас
Оливър Момч. Карамелски - 8 клас

Ръководител на отбора: Елена Христова

Спортно училище "Св. Климент Охридски"