IV-то място в общинска ученическа викторина

На 20  април 2011 г. отбор на Спортно училище "Св. Климент Охридски" участва в общинска ученическа викторина "Да запазим децата на пътя".

Състав на отбора:
Ивайло Ивилиянов Петров - 5 клас
Андриан Бойков Краев - 6 клас
Георги Мирославов Цолов - 7 клас
Оливър Момч. Карамелски - 8 клас

Ръководител на отбора: Елена Христова
 

Спортно училище "Св. Климент Охридски"