17 май - Ден на българския спорт

Спортно училище "Св. Климент Охридски"