Ученици от СУ "Св. Кл. Охридски" в класацията на 10-те най-добри спортисти за 2009 година на гр. Враца

15 FROM 15 PHOTOS

Спортно училище "Св. Климент Охридски"