Откриване на учебната 2009/2010 година

Спортно училище "Св. Климент Охридски"