Учебници за Х - ХІІ клас за учебната 2018 / 2019 година

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

Учебна 2018/ 2019 година

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА Х клас

 1. Български език и литература – учебник Български език - изд. Просвета
 2. Литература – изд. Булвест, 1 тетрадка 100 л. голям формат
 3. Английски език – учебник Upstream for Bulgaria В1+, Express Publishing, 1 тетрадка 80 л. голям формат
 4. Математика – учебник Математика – изд. Просвета /2012-2014/, Запрянов, 1 тетрадка 80 л. голям формат, 1 тетрадка 60 л. малък формат, линия, триъгълник, пергел
 5. История и цивилизация – учебник История и цивилизация – изд. Анубис, 1 тетрадка 60 л. спирала /дебели корици/
 6. Етика и право – учебник Етика и право – изд. Анубис, Ив. Колев, Р. Пожарлиев, 1 тетрадка 40 л.
 7. География и икономика – учебник География и икономика – изд. Булвест 2000, Атлас, 1 тетрадка 80 л. дебели корици
 8. Биология и ЗО – учебник Биология и ЗО – изд. Булвест 2000, 1 тетрадка клас 80 л.
 9. Химия и ООС  – учебник Химия и ООС – изд. Анубис, 1 тетрадка 60 л.
 10. Физика и астрономия – учебник Физика и астрономия – изд. Булвест 2000,  1 тетрадка 60 л.

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ХІ клас

 1. Български език и литература – учебник Български език - изд. Просвета, учебник Литература – изд. Булвест, 1 тетрадка 100 л. голям формат
 2. Математика – учебник Математика – изд. Просвета /2012-2014/, З. Запрянов, 1 тетрадка 80 л. голям формат, 1 тетрадка 60 л. малък формат, линия, триъгълник, пергел
 3. История и цивилизация – учебник История и цивилизация – изд. Анубис, 1 тетрадка 60 л. спирала /дебели корици/
 4. Философия – учебник Философия – изд. Анубис, Ив. Колев, Р. Пожарлиев, 1 тетрадка 40 л.
 5. Английски език по професията- „Ready GO!”- НСА прес, София 2012 , 1 тетрадка 60л

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ХІІ клас

 1. Български език и литература – учебник Български език - изд. Анубис, Т. Бояджиев, учебник Литература – изд.Анубис, В. Стефанов, 1 тетрадка за работа в клас 80-100 л.
 2. Свят и личност – учебник Свят и личност – изд. Просвета, 1 тетрадка за работа в клас 40 л

      3. Английски език по професията-„English for the sporting world! !”- НСА прес, София 2012 , 1 тетрадка 60л


Спортно училище "Св. Климент Охридски"