Учебници за ІХ клас за учебната 2018 / 2019 година

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ВРАЦА

* Враца,  ул. Цар Обединител“ № 9, '  092 62 65 07

www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg

 

С П И С Ъ К

НА ИЗБРАНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА ІХ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

 

код

Учебник

Издателство и авторски колектив

ИТ ІХ-06

Информационни технологии за 9 клас

 „Просвета- София” АД

Автори: д-р Н. Николова…..

БЕ ІХ-03

Български език за 9 клас

„Булвест 2000” ООД

Автори: А.Петров, М.Падешка, М.Балинова

ЛИТ ІХ-04

Литература за 9 клас

Булвест 2000” ООД

Автори: Б.Пенчев, В.Герджикова ..

АЕ А1- 05

Учебен комплект по учебна програма за постигане на ниво А1 „Teen zone”

„Просвета- София” АД

Автори: Десислава Петкова и Цветелена Таралова

МАТ ІХ -04

Математика за 9 клас

„Просвета- София” АД

Автори: К.Банков, И.Цветкова…. 

ГИ ІХ-03

География и икономика за 9 клас

” Булвест 2000” ООД

Автори: Р.Пенин, Т.Трайков……

ФИЛ ІХ- 01

Философия за 9 клас

ИК „Анубис” ООД

Автори: И.Колев, Р.Пожарлиев…

БЗО ІХ-02

Биология и здравно образование за  9 клас

„Булвест 2000” ООД

Автори: В.Овчаров,О.Димитров….

ФА ІХ-02

Физика и астрономия за 9 клас

„Булвест 2000” ООД

Автори: М.Максимов…

ХООС ІХ- 02

Химия и опазване на околната среда за 9 клас

„ Булвест 2000” ООД

Автори: Д.Даналев,Л.Кирилова…..

ИЦ ІХ- 02

История и цивилизации за 9 клас

„ Булвест 2000” ООД

Автори: И.Баева, Е.Калинова….

ФЕ А1

Vite! Pour Bulgarie A1

Kлет България” ООД

А.Крими, В.Любенова


Спортно училище "Св. Климент Охридски"