Учебници за VІІІ клас за учебната 2018 / 2019 година

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ВРАЦА

* Враца,  ул. Цар Обединител“ № 9, '  092 62 65 07

www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg

 

С П И С Ъ К

НА ИЗБРАНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА VІІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019ГОДИНА

 

код

Учебник

Издателство и авторски колектив

ИТ VІІІ-01

Информационни технологии за 8 клас

ИК„Анубис” ООД

Автори: И.Бакалова, Е.Димитрова, В.Петров

БЕ VІІІ-03

Български език за 8 клас

„Булвест 2000” ООД

Автори: А.Петров, М.Падешка, М.Балинова

ЛИТ VІІІ-03

Литература за 8 клас

Булвест 2000” ООД

Автори: И.Кръстева, Б.Пенчев и др.

АЕ А2- 07

Учебен комплект по учебна програма за постигане на ниво А2 „Teen zone”

„Просвета- София” АД

Автори: Десислава Петкова и Цветелена Таралова

МАТ VІІІ -04

Математика за 8 клас

„Просвета- София” АД

Автори: К.Банков, Т.Стоева  и др.

ГИ VІІІ-01

География и икономика за 8 клас

ИК” Анубис” ООД

Автори: А.Попов , Е.Илиева

ФИЛ VІІІ- 01

Философия за 8 клас

ИК „Анубис” ООД

Автори: Л.Андреева, И.Колев, Х.Стоев

БЗО VІІІ-01

Биология и здравно образование за  8 клас

ИК „Анубис” ООД

Автори: М.Шишньова и др.

ФА VІІІ-02

Физика и астрономия за 8 клас

ИК „Анубис” ООД

Автори: М.Максимов

ХООС VІІІ- 02

Химия и опазване на околната среда за 8 клас

„ Булвест 2000” ООД

Автори: С.Бонева, Д.Даналев и др.

ИЦ VІІІ- 02

История и цивилизации за 8 клас

„ Булвест 2000” ООД

Автори: А.Пантев, В.Павлова, П.Костадинова, Р.Ботев и др.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"