Учебници за учебната 2012 - 2013г.

 
Учебници за VІІІ клас за учебната 2012 / 2013 година
 
Учебен предмет
Автор и издателство
Български език
Изд. „Анубис”, В. Жобов и колектив
Литература
Изд. „Булвест 2000”, М. Герджикова и колектив
Английски език
Изд. „Просвета” HELLO, Д. Петкова
Математика
Изд. „Анубис” , Ч. Лозанов
Информационни технологии
Изд. „Нова звезда”, Ив. Иванов
История и цивилизация
Изд. „Просвета”, Г. Бакалов, П. Ангелов
География и икономика
Изд. „Анубис” , А. Попов и колектив
Биология и здравно образование
Изд. „Булвест 2000”, О. Димитров
Физика и астрономия
Изд. „Булвест 2000”, М. Максимов
Химия и опазване на околната среда
Изд. „Булвест 2000” ООД, Г. Нейков и колектив
Музика
Изд. „Просвета”
Изобразително изкуство
Изд. „Просвета”, П. Цанев
Технологии
Изд. „Бит и техника”, Т. Николова
 
 
 
 
Учебници за ІХ клас за учебната 2012/ 2013 година  
Учебен предмет
Автор и издателство
Български език
Изд. „Просвета- София” АД, Т. Ангелова
Литература
Изд. „Просвета-София ”АД, В. Герджикова и колектив
Английски език
Изд.”Express Publishing” Upstream A2+
Математика

Изд. „Арихмед 2000” ЕООД, Г. Паскалев и Здр. Паскалева от 2000-2012 г.

Информатика
Изд. „Нова звезда”, Ив. Иванов
Информационни технологии
Изд. „Нова звезда”, Ив. Иванов
История и цивилизация
Изд. „Анубис”, Д. Вачков и колектив
Психология и логика
Изд. „Екстрем”, Т. Димитров
География и икономика
Изд. „Булвест 2000”, Р. Пенин и колектив
Биология и здравно образование
ИК „Гея Либрис” ООД, Вл. Овчаров и колектив
Физика и астрономия
Изд. „Булвест 2000” , М. Максимов
Химия и опазване на околната среда
Изд. „Анубис”, Г. Близнаков и колектив
 


 
Учебници за Х клас за учебната 2012 / 2013 година
  
Учебен предмет
Автор и издателство
Български език
Изд. „Булвест 2000” ООД, К. Димчев
Литература
Изд. „Диоген”, Мл. Влашки
Английски език

Изд.”Express Publishing” Upstream B1+

Математика

Изд. „Арихмед 2000” ЕООД, Г. Паскалев и Здр. Паскалева от 2000-2012 г.

Информационни технологии
Изд. „Нова звезда”, Ив. Иванов
История и цивилизация
Изд. „Анубис”, Хр. Мирчева и Г. Рангелова
Етика и право
Изд. „Анубис”, Ив. Колев и колектив
География и икономика
Изд. „Булвест 2000”, Р. Пенин и колектив
Биология и здравно образование
Изд. „Булвест 2000”, О. Димитров
Физика и астрономия
Изд. „Булвест 2000” , М. Максимов
Химия и опазване на околната среда
Изд. „Булвест 2000" ООД, Г. Нейков и колектив
Икономика
Изд. Летера, А. Войкова
 
 
 
 
Учебници за ХІ клас за учебната 2012 / 2013 година
 
Учебен предмет
Автор и издателство
Български език
Изд. „Просвета-СОФИЯ”АД, Т. Ангелова и колектив
Литература
Изд. „Анубис”, В. Стефанов
Английски език
Изд. „ЛЕТЕРА” Enjoy Englih 3 B1
Математика

Изд. „Арихмед 2000” ЕООД, Г. Паскалев и Здр. Паскалева от 2001-2012 г.

История и цивилизация
Изд. „Анубис”, В. Мутафчиева и колектив
Философия
Изд. „Анубис”, Ив. Колев и колектив
Биология и здравно образование
Изд. „БУЛВЕСТ 2000”, учебник за 10 клас, О. Димитров
Физика и астрономия
Изд. „Булвест 2000” , М. Максимов, учебник за 10 клас
Химия и опазване на околната среда
Изд. „Булвест 2000" ООД, Г. Нейков и колектив, учебник за 10 клас
Бизнескомуникации
Изд. „Нови знания”,  Ив. Маринова, М. Гешева
Чужд език по професията
Изд.,,Cambrdge University Press”English for business studies
 
 
 
 
Учебници за ХІІ клас за учебната 2012 / 2013 година

Учебен предмет
Автор и издателство
Български език
Изд. „Просвета-София”АД, Т. Ангелова
Литература
Изд. „Булвест 2000”, Ил. Кръстева
Английски език
Изд. „ЛЕТЕРА” Enjoy Englih 3 B1
История и цивилизация
Изд. „Анубис”, В. Мутафчиева и колектив
Свят и личност
Изд. „Просвета-София”АД, М. Грекова и колектив
Управление на спорта в условията на пазарна икономика
Изд. „Тилиа”, Й. Калайков
Чужд език по професията
Изд.,,Cambrdge University Press”English for business studies
 


Спортно училище "Св. Климент Охридски"