Административно звено

 

Татяна Велчева Цветкова - Главен специалист

Иванка Наумова Тодорова - Завеждащ административна служба

Валентина Маринова Димитрова - Домакин

телефон за връзка: 092 / 62 72 69

e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg


Спортно училище "Св. Климент Охридски"