Учители по спорт

 

Юлияна Иванова Борисова - учител по спорт - лека атлетика

Румен Иванов Павлов - учител по спорт - лека атлетика

Аглая Йорданова Димитрова - учител по спорт - волейбол

Валентин Николаев Йорданов - учител по спорт - плувни спортове

Мариана Цолова Ангелова - учител по спорт - спортна стрелба

Анатоли Богданов Вътовски - учител по спорт - спортна стрелба

Тодор Николов Гарев - учител по спорт - футбол

Илиян Емилов Маринов - учител по спорт - футбол

Юлиян Димитров Георгиев - учител по спорт - борба

Димитър Борисов Найденов - учител по спорт - борба


Спортно училище "Св. Климент Охридски"