Преподаватели

Eлица Стоева - учител по български език и литература

Надя Керефейска - учител по български език и литература

Юлияна Валентинова - учител по български език и литература 

Петя Иванова - учител по английски език

Цветана Мишонова Петрова - учител по математика

Елена Кръстева Христова - учител по информатика, информационни технологии, математика

Анка Петрова Илиева - учител по математика

Соня Иванова Цурова - учител по физика,  информационни технологии, математика

Валерия Николова Кавалджиева - учител по химия и опазване на околната среда, човекът и природата

Даниела Маринова Методиева - учител по биология и здравно образование

Мая Петрова Генчева - учител по география

Илонка Крумова Иванова - учител по история и цивилизация, свят и личност

Мая Петрова Костова - учител по изобразително изкуство, домашна техника и икономика, технологии

Ивелина Димитрова Йовчева-Петкова - учител по икономика и мениджмънт в спорта

Таня Василева Георгиева - учител по теория и методика на спортната тренировка

Лала Банева - учител по музика


Спортно училище "Св. Климент Охридски"