Заместник-директор, спортна дейност

Камелия Христова Генова

 

тел/факс 092/62 65 07 дирекция

е-mail : genova_xe@abv.bg

e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg


Спортно училище "Св. Климент Охридски"