Домашна техника и икономика

Спортно училище "Св. Климент Охридски"