Химия и опазване на околната среда

Спортно училище "Св. Климент Охридски"