График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план за учениците от Х и ХІІ клас в СФО / сесии- април, юни и август/ за учебната 2017/ 2018г

График
размер: 85 KB
[СВАЛЯНЕ]18-12-2017 г.
Спортно училище "Св. Климент Охридски"