График на консултациите по учебните предмети

        

ГРАФИК 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ  ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ПРЕДМЕТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

БЕЛ

Надя Керефейска

Вторник

12,20-13,20

210

Биология и ЗО,/Анатомия/Физиология

Даниела Маринова

Четвъртък

12,20-13,20

312

Английски език

Петя Иванова

Сряда

12,30- 13,30

210

ИТ/ Математика

Елена Христова

Понеделник

12,20-13,20

КК

География / Философски цикъл/ФЕ

Мая Генчева

Четвъртък

12,20-13,20

313

Физика и астрономия /Биомеханика

Соня Цурова

Вторник

12,20-13,20

КК

БЕЛ/ Философия

Елица Стоева

Понеделник

12,20-13,20

311

История и цивилизация/Свят и личност/ЕП

Илонка Иванова

Понеделник

12,20-13,20

210

Изобразително изкуство  /ТП

Мая Костова

Четвъртък

12,20-13,20

315

Химия и ООС/Човекът и природата/Физ. и А

Валерия Кавалджиева

Вторник

12,20-13,20

213

ИИС/ УДЮССВСП/  НПУФВСБ

Предприемачество/Педагогика

Ивелина Димитрова

Четвъртък

12,00-13,00

311

ТМСТ/ СПС/ СМ/ АФА/ТМКП

Таня Василева

Понеделник

12,20-13,20

212

Математика

Цветана Мишонова

Вторник

12,00-13,00

311

Музика

Теодора Ицовска

Сряда

12,00-13,00

212

БЕЛ

Юлияна Валентинова

Вторник

12,20-13,20

211

Математика/ ИТ

Анка Петрова

Вторник

12,20-13,20

212

 

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище„Св. Кл. Охридски”- Враца

 

 

 

 


Спортно училище "Св. Климент Охридски"