График на консултациите по учебните предмети

 

ГРАФИК 

            ЗА КОНСУЛТАЦИИ  ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

ПРЕДМЕТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

БЕЛ

Надя Керефейска

Понеделник

12,30- 13,30

310

Биология и ЗО,/Анатомия/Физиология

Даниела Маринова

Сряда

12,30- 13,30

210

Английски език

Петя Иванова

Петък

12,00-13,00

310

ИТ/ Математика

Елена Христова

Петък

12,30- 13,30

314

География / Философски цикъл/ФЕ

Мая Генчева

Понеделник

12,30- 13,30

312

Физика и астрономия

Соня Цурова

Вторник

12,30- 13,30

КК

БЕЛ/ Философия

Елица Стоева

Сряда

12,30- 13,30

315

История и цивилизация/Свят и личност

Илонка Иванова

Четвъртък

12,00-13,00

312

Изобразително изкуство  /ТП

Мариета Иванова

Понеделник

12,30-13,30

210

Химия и ООС/Човекът и природата/Физ. и А

Валерия Кавалджиева

Вторник

12,30- 13,30

213

ИИС/ УДЮССВСП/  НПУФВСБ

Предприемачество/Педагогика

Ивелина Димитрова

Петък

12,00- 13,00

311

ТМСТ/ СПС/ СМ/ АФА/ТМКП

Таня Василева

Сряда

12,30- 13,30

213

Математика

Цветана Мишонова

Вторник

12,00-13,00

312

Музика

Лидия Рашева

Понеделник

12,30- 13,30

212

БЕЛ

Юлияна Валентинова

Четвъртък

12,00-13,00

210

Английски език по професията

Мила Василева

Вторник

12,00-13,00

310

 

                 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

                 Директор на Спортно училище„Св. Кл. Охридски”- Враца


Спортно училище "Св. Климент Охридски"