График на класните работи

             

               График    за    контролни    и    класни    работи     през ІІ-ри  учебен срок 2015/2016 учебна година

 

 

6 а клас

6 б клас

7 a клас

8а клас

8 б клас

9 а клас

10 а клас

10 б клас

11 а клас

11 б клас

12 а клас

12 б клас

БЕЛ контролна работа

13.04

13.04

18.03

13.04

31.03

31.03

18.04

16.05

22.02

25.03

13.05

22.02

25.03

13.05

08.06

08.06

19.04

19.04

БЕЛ класна работа

09.05

09.05

11.05

11.05

11.05

06.06

03.06

03.06

24.04

24.04

29.03

29.03

Английски език контролна работа/ ЧЕП

25.03

13.05

25.03

13.05

09.03

26.04

24.03

24.03

29.03

21.04

21.04

14.03

14.03

15.02

15.02

Английски език класна работа / ЧЕП

 

 

 

 

 

07.06

09.06

09.06

 

 

17.03

17.03

Френски език контролна работа

 

 

 

 

 

 

16.03

29.03

17.05

29.03

17.05

 

 

 

 

Френски език класна работа

 

 

 

 

 

15.06

07.06

07.06

 

 

 

 

Математика контролна работа

02.03

 

02.03

 

19.04

19.04

19.04

 

 

 

 

 

 

 

Математика класна работа

17.05

17.05

30.05

30.05

30.05

27.05

17.06

17.06

17.06

17.06

 

 

География и икономика

 

12.05

12.05

28.04

16.05

16.05

22.04

27.04

27.04

 

 

 

 

История и цивилизация

 

03.06

03.06

09.06

03.06

03.06

13.06

13.06

13.06

13.06

13.06

 

 

Философски цикъл

 

 

 

 

 

10.05

14.04

14.04

27.05

27.05

05.05

05.05

Биология и ЗО/ Анатомия/Физиология

 

 

 

29.03

26.04

26.04

28.04

25.04

25.04

22.04

22.04

23.03

23.03

Физика и астрономия/ Биомеханика

 

 

04.05

30.03

30.03

28.03

11.03

11.03

24.03

24.03

 

 

Човекът и природата/Химия и ООС/Биохимия и БФУ

15.03

15.03

08.04

25.03

25.03

11.03

26.04

26.04

 

 

 

 

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИС/НПУФВСРБ/Педагогика

 

 

 

 

 

 

04.05

04.05

13.05

13.05

15.03

15.03

Предприемачество /УДЮССВСП

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03

16.03

11.04

11.04

ТМФВ

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04

20.04

14.04

14.04

Спортна психология

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04

28.04

 

 

 

 

Спортно училище "Св. Климент Охридски"