График на класните работи

             

           

 

                                     График   

                      за контролни и класни работи през ІI-ри учебен срок 2019/2020 учебна година

 

 

5 а клас

6 а клас

7 a клас

8 а клас

9 а клас

10а клас

10 б клас

11а клас

11 б клас

12 а клас

12 б клас

БЕЛ контролна работа

20.03

24.02

24.02

02.03

19.02

24.02

24.02

11.03

11.03

16.03

16.03

БЕЛ класна работа

13.05

03.06

19.05

16.06

10.06

08.06

08.06

10.06

10.06

06.04

06.04

Английски език контролна работа/ ЧЕП

10.03

28.04

19.02

25.03

11.03

29.04

18.03

23.04

26.03

23.03

23.03

13.05

13.05

25.02

25.02

Английски език класна работа / ЧЕП

 

 

 

03.06

04.06

15.06

15.06

 

 

24.03

24.03

Френски език контролна работа

 

 

 

 

17.03

17.03

17.03

 

 

 

 

Френски език класна работа

 

 

 

 

19.05

19.05

19.05

 

 

 

 

Математика контр. работа

26.03

26.03

26.03

23.03

24.03

25.03

25.03

24.03

24.03

 

 

Математика класна работа

04.06

28.05

03.06

08.06

27.05

27.05

27.05

26.05

26.05

 

 

География и икономика

03.04

08.04

08.04

03.04

03.04

23.04

23.04

 

 

 

 

История и цивилизация

17.03

28.04

22.04

12.05

11.03

29.04

29.04

18.05

18.05

 

 

Философски цикъл

 

 

 

21.02

18.02

03.06

03.06

04.05

04.05

27.04

27.04

Биология и ЗО/ Анатомия/Физиология

 

 

28.05

16.03

13.05

13.05

13.05

19.03

19.03

17.03

17.03

Физика и астрономия/ Биомеханика

 

 

 

14.05

14.05

26.03

26.03

27.04

27.04

 

 

Човекът и природата/Химия и ООС/Биохимия и БФУ

25.02

23.04

17.02

27.04

24.02

16.03

16.03

 

 

 

 

ИИС/НПУФВСРБ/

 

 

 

 

 

01.04

01.04

30.03

30.03

 

 

Предприемачество

 

 

 

11.03

 

 

 

02.04

02.04

 

 

ТМФВ

 

 

 

 

 

 

 

23.04

23.04

25.03

25.03

Спортен масаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03

13.03

Спортна психология

 

 

 

 

 

 

 

25.03

25.03

 

 

СПС

 

 

 

 

 

 

 

19.05

19.05

09.04

09.04

ТМСТ / ТСТ

 

 

 

 

20.03

31.03

31.03

08.06

08.06

02.04

02.04

УДЮССВП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02

28.02

Педагогика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03

02.03

 


Спортно училище "Св. Климент Охридски"