График на учебното време

 

ГРАФИК

НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ВРАЦА

 

 

V и VІ клас

VІІ клас

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас

ХІІ клас

І срок

01.09.20г-19.01.21г

01.09.20г-19.01.21г

01.09.20г-19.01.21г

01.09.20г-19.01.21г

Есенна ваканция

30.10.20г- 01.11.20г

30.10.20г- 01.11.20г

30.10.20г- 01.11.20г

30.10.20г- 01.11.20г

Коледна ваканция

22.12.20г- 03.01.21г

22.12.20г- 03.01.21г

22.12.20г- 03.01.21г

22.12.20г- 03.01.21г

Тренировъчен лагер за обучение по вид спорт- V и VІ  клас

Спортен лагер VІІ- ХІ клас

Обучение по вид спорт- ХІІ клас

 

 

20.01.21г- 02.02.21г

 

 

 

20.01.21г- 02.02.21г

 

 

 

20.01.21г- 02.02.21г

 

 

 

 

20.01.21г- 02.02.21г

Междусрочна ваканция

03.02.21г.

03.02.21г.

03.02.21г.

03.02.21г.

ІІ срок

04.02.21г- 30.06.21г

04.02.21г- 30.06.21г

04.02.21г- 30.06.21г

04.02.21г- 14.05.21г

Пролетна  ваканция

03.04.21г- 11.04.21г

03.04.21г- 11.04.21г

03.04.21г- 11.04.21г

08.04.21г- 11.04.21г

Спортна подготовка по вид спорт

15.06.21г- 30.06.21г

 

 

 

Учебна производствена практика

 

 

36 уч. седмици х 1 ч.- Х и  ХІ клас

33уч.седмици х 2 ч.

Неучебни дни

25.11.2020г.- неучебен, но присъствен ден- Патронен празник на училището

19 и 21.05.2021г.- ДЗИ БЕЛ и втори ДЗИ

16 и 18.06.2021г- НВО БЕЛ в края на VII клас и на Х клас/ НВО по математика в края на VII клас и на Х клас


ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св.Кл.Охридски” Враца


Спортно училище "Св. Климент Охридски"