График на заниманията по спортна подготовка

                                                                                         


Спортно училище "Св. Климент Охридски"