График на приемните изпити

 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ГРАД ВРАЦА
* Враца,  ул. Цар Обединител“ № 9, '  092 626507, 092 627269
www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg
 
Г Р А Ф И К
 
на приемните изпити
за проверка на способностите по съответния вид спорт
в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – Враца
за учебната 2018/2019 година
 
 
СПОРТ
ІІ ТУР
БОРБА
21-22.08.2018
ВОЛЕЙБОЛ
21-22.08.2018
ЛЕКА АТЛЕТИКА
21-22.08.2018
ПЛУВАНЕ
20-21.08.2018
СПОРТНА СТРЕЛБА
20-21.08.2018
ФУТБОЛ
20-21.08.2018

 

            ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА
  Директор на Спортно училище „Св.Климент Охридски” Враца
 
 
 
 
 

Спортно училище "Св. Климент Охридски"