Директор

Даниела Михайлова Велкова

Образование :                                                                      
Висше -
ВИФ “ Георги Димитров”, гр.София
Специалност-Физическа култура
Професионална квалификация-
Учител по физическо възпитание
ІІІ  ПКС „Управление на образованието”
 
Магистратура:
 УНСС, гр.София
Специалност „Публична администрация”
 
Семейно положение :
Омъжена с две деца
 
 
                    През май 2009г
г-жа Велкова е удостоена с почетно звание "Неофит Рилски" от МОН
за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата
 на народната просвета .

Спортно училище "Св. Климент Охридски"