Материална база

Училището разполага с:

модерно обзаведени класни стаи;вижте още снимки
► два компютърни кабинета, Интернет;
► обучение с интерактивна SMART дъска;
съвременно оборудван ученически стол;
► лекарски кабинет;
► модерен физкултурен салон;
► спортна площадка с изкуствена трева;
► възможност за ползване на общежитие;
► денонощно видео наблюдение;Спортно училище "Св. Климент Охридски"