Откриване на учебната 2011/2012 година

Спортно училище "Св. Климент Охридски"