Осем спортни училища в страната стават държавни

 

Осем спортни училища в страната стават държавни  учи

лищ На 27 и 28 октомври2010 година в Пловдив Министерството на физическото възпитание и спорта проведе работно съвещание с ръководствата на българските спортни федерации и директорите на спортните училища в нашата страна.

     На съвещанието присъстваха министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков, неговите заместници доц. Лазар Каменов и Иван Ценов, главният секретар на министерството Любомир Василев, представители на спортни федерации и директорите на спортните училища в страната.

     Осем спортни училища в страната стават държавни. Така специализираните учебни заведения в Пловдив, Враца, Варна, Бургас, Плевен, Сливен, Русе и 166-о училище в София ще бъдат под контрола на държавата.
      Директорите на спортните училища се запознаха с обсъжданите промени в законовите и подзаконовите нормативни документи в Закона за физическото възпитание и спорта, отнасящи се до дейността им. Представена бе  и Концепцията за развитие на спортните училища в Република България .

     Нов учебен план за професионално образование и обучение за придобиване на  трета степен на професионална квалификация ще имат възможност да избират ученищите от следващата учебна година. С цел създаване на условия за професионална реализация на учениците  от спортните училища се въвеждат професии, свързани със спортната подготовка - „Помощник-треньор”, ”Помощник-инструктор” и „Организатор на спортни прояви и първенства „.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"