Проект "Пълно 6" на фондация Face to Face

СУ "Св. Кл. Охридски" участва в проекта "Пълно 6" на фондация "Face to Face"

     Фондация "Face to Face" с проекта "Пълно 6" изпраща послание за създаване на младежка застъпническа мрежа срещу трафика на хора.

     Превенцията на трафика на хора включва активно ангажиране на ученици в обучението и мотивирането им лично с проблема и формиране на социална отговорност у тях.

     Пиъри, преминали обучението "Пълно 6"

1. Румяна Левичкова - ІХ б клас

2. Стефан Георгиев - ІХ а клас

3. Калоян Костадинов - VІІІ б клас

4. Найджъл Георгиев - VІІІ б клас


Спортно училище "Св. Климент Охридски"