Ученици на Спортно училище "Св. Климент Охридски" - гр. Враца със сертификати на фондация "Фейс ту фейс"

Проекът "Пълно 6" стимулира активното  участие на младите хора и тяхното лично отношение към предотвратяването на човешкия трафик сред техните връстници.

Магдалина Вълчанова - председател на борда на директорите и Йордан Танковски - психолог и обучител връчиха сертификати на успешно завършилите пиъри в тренировъчния курс по усвояване на знания и умения за обучители на връстници.

Отличени ученици:

Стефан Георгиев  - І Х  а

Румяна Левичкова - І Х б

Найджъл Яниславов - VІІІ б

Калоян Костадинов - VІІІ б

вижте още...

 


Спортно училище "Св. Климент Охридски"