Родителски срещи

Родителска среща за 5, 6, 7 и 8 клас на 10. 09.2018 от 18 часа

Родителска среща за 9, 10, 11 и 12 клас на 11. 09.2018 от 18 часа


Спортно училище "Св. Климент Охридски"