Нормативни документи

Процедура за жалби и сигнали
размер: 54 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Етичен кодекс
размер: 184 KB
[СВАЛЯНЕ]28-11-2016 г.
Заявление за достъп до обществена поръчка
размер: 27 KB
[СВАЛЯНЕ]26-02-2015 г.
Достъп до обществена информация
размер: 441 KB
[СВАЛЯНЕ]26-02-2015 г.
Заповед
размер: 49 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2011 г.
ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА И ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА
размер: 1190 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2011 г.
Наредба №1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
размер: 163 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2011 г.
Закон за народната просвета
размер: 304 KB
[СВАЛЯНЕ]04-11-2010 г.
Правилник за прилагане на закона за народната просвета
размер: 554 KB
[СВАЛЯНЕ]04-11-2010 г.
Закон за ФВС
размер: 405 KB
[СВАЛЯНЕ]04-11-2010 г.
Правилник за прилагане на ЗФВС
размер: 1759 KB
[СВАЛЯНЕ]04-11-2010 г.
Концепция за развитие на спортните училища в България
размер: 117 KB
[СВАЛЯНЕ]04-11-2010 г.
Национална стратегия за развитие на ФВС 2010-2020
размер: 293 KB
[СВАЛЯНЕ]04-11-2010 г.
Спортно училище "Св. Климент Охридски"