График на консултациите по учебните предмети

        ГРАФИК 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ  ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРЕДМЕТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

БЕЛ

Надя Керефейска

Вторник

12,00- 13,00

310

Биология и ЗО,/Анатомия/Физиология

Даниела Маринова

Петък

12,30- 13,30

210

Английски език

Петя Иванова

Четвъртък

12,30- 13,30

212

ИТ/ Математика

Елена Христова

Четвъртък

12,30- 13,30

КК

География / Философски цикъл/ФЕ

Мая Генчева

Понеделник

11,45-12,45

310

Физика и астрономия

Соня Цурова

Вторник

12,30- 13,30

КК

БЕЛ/ Философия

Елица Стоева

Сряда

12,00-13,00

310

История и цивилизация/Свят и личност

Илонка Иванова

Четвъртък

12,30- 13,30

312

Изобразително изкуство  /ТП

Мая Костова

Понеделник

12,00-13,00

315

Химия и ООС/Човекът и природата/Физ. и А

Валерия Кавалджиева

Понеделник

12,00-13,00

213

ИИС/ УДЮССВСП/  НПУФВСБ

Предприемачество/Педагогика

Ивелина Димитрова

Сряда

12,00-13,00

311

ТМСТ/ СПС/ СМ/ АФА/ТМКП

Таня Василева

Вторник

12,00-13,00

210

Математика

Цветана Мишонова

Четвъртък

11,45-12,45

312

Музика

Лидия Рашева

Понеделник

12,30-13,30

211

БЕЛ

Юлияна Валентинова

Четвъртък

12,30-13,30

210

Английски език по професията

Пламен Додев

Петък

12,30-13,30

310

 

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище„Св. Кл. Охридски”- Враца

 


Спортно училище "Св. Климент Охридски"